13 март 2008

Ще ви е кисело гроздето...


И ангелът господен ме заведе в корема на светата майка - място тъмно като в рог.
Но страх нямаше в мене - само спокойствие, за туй щото като дете съм бил в утробата. Там пред мен се появи звезда от небето, света девица, носителка на дъх и живот.

Отвори устни тя та каза:
Недейте се страхува от движението високо в небесата и дълбоко из земята, защото промяна сме ние, дете мое. Праведни са тези, които вдигат взор и се носят с вятъра, тези които танцуват с разместването на земните недра, тези дето плуват в приливите, търсят истината и разбират, че ние сме и винаги сме били в рая. Земното отражение на небесата. Амин!

И тя проговори отново и рече:
Знай, чадо, че няма Сатана който се опитва да почерни сърцата на хората. Няма Зло - освен сляпата вяра, глупостта и желанието на неподготвените да винят другиго за разрушенията на пътя на промяната.
Промяната, дете мое! Промята е в небесата. Промяната е в земните недра. Промяната е навсякъде около нас, и ние сме отражение на божественото. Нужно е да вървим редом с промените, за туй щото ние сме тези промени. С очи широко отворени ние трябва да се оглеждаме в небесата. Будни, осъзнаващи, дишащи дълбоко!

И когато се сговнят нещата, дете мое, ти ще бъдеш там - истински и свещен оцелял за да наследиш царството господне. Ти ще се въздигнеш из останките на неподготвените за да поздравиш новия ден, за да пиеш от сладкия плод на лозата, елексира на живота, кръвта на въздигналия се Христос, дете мое!

Върви сега, чадо! Кажи им всички! Глупците, ослепените от догма, от вяра, съмняващите се, отреклите се. Кажи им, дете, че те не могат да видят божието царство, те не могат да видят как рая се разкрива пред тях, те не могат да пият от чашата държаща христовата кръв, животворната течност, докато не си изчистят сметките към Месията, докато не могат да застанат редом с него, докато се гърчат в краката му и метат подовете на църквите с телата си.

И гроздето все ще ви е кисело - докато не си изчистите сметките с Исус!
с дълбок поклон пред фалшивия ни
пророк и пастир Maynard

micro feed

    follow me on Twitter